Πιτ Βιτ

Το εξάρτημα το οποίο τρυπάει τη ζύμη μας είτε είναι σφολιάτα είτε μία ζύμη τάρτας λέγετε ΠΙΤ ΒΙΤ.