Πως εκτελούμε τις συνταγές

Όταν εκτελούμε μία συνταγή καλό είναι όλα τα υλικά να είναι σε θερμοκρασία δωματίου εκτός αν η συνταγή αναφέρει κάτι διαφορετικό.