Τι καλούμε ντουί

Κεφάλαιο μύτες για το κορνέ (σακούλα ζαχαροπλαστικής). Πολύ λανθασμένα τις λέμε «μύτες». Έχουν και αυτές όνομα! Το σωστό λοιπόν είναι ΝΤΟΥΪ.